Ανακοινώσεις

Αναμένουμε προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση του Συνεδρίου
και πρόσκληση εισηγητών από Ελλάδα και εξωτερικό όλων των μαθηματικών βαθμίδων.