Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

11η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2019
11th International Week Dedicated to Maths 2019
Μαθηματικά: Θέμα Ζωής
Mathematics: A Matter of Life
Η θεματολογία της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας θα είναι πολύ πλούσια και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ειδικές συνεδρίες με περιεχόμενο όπως: Εργασίες Ανάλυσης, Εργασίες Γεωμετρίας, Στοχαστικά Μαθηματικά, Προτάσεις διδασκαλίας των Μαθηματικών σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, Θέματα από την Ιστορία των Μαθηματικών, Έρευνες, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Δημοσιεύσεις πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών, Τεχνολογία, κ.α.
Κατάθεση εργασιών για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή μέχρι 17 Μαρτίου 2019.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

11η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2019
Μαθηματικά: Θέμα Ζωής

Mathematics: A Matter of Life

Διοργάνωση Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Παραρτήματα Καστοριάς και Πιερίας
1 έως και 7 Απριλίου 2019

1 Απριλίου - Καστοριά (ΤΕΙ Καστοριάς)
2 Απριλίου - Κατερίνη (Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης)
3 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)
4 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)
5 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)
6 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)
7 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)