Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

11η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2019
Μαθηματικά: Θέμα Ζωής

Mathematics: A Matter of Life

Διοργάνωση Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Παραρτήματα Καστοριάς και Πιερίας
1 έως και 7 Απριλίου 2019

1 Απριλίου - Καστοριά (ΤΕΙ Καστοριάς)
2 Απριλίου - Κατερίνη (Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης)
3 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)
4 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)
5 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)
6 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)
7 Απριλίου - Θεσσαλονίκη (HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός)